Kot Gallup strengths coach in Specializant psihoterapije (TA) pomagam posameznikom in ekipam, da prenehajo delovati na “avtopilotu”.

Svoje dvajsetletne delovne izkušnje v štirih velikih mednarodnih podjetjih uspešno prenašam v učne procese in tako pomagam graditi močne vodje.

Poslanstvo
Način delovanja

Duševno zdravje

“Metodologija, ki jo uporabljam, je individualni in timski coaching, psihološko svetovanje in korporativno usmerjeni treningi.”

ALAN GREGOREC

Transformacijski coaching

Strengths-based leadership

Q-12 Zavzetost zaposlenih